Oruçreis Mh, Koza Plaza A Blok Kat:28 Esenler/İSTANBUL

İş Sağlığı Güvenliğinde Profesyonellik

14.12.2016
104
İş Sağlığı Güvenliğinde Profesyonellik

Çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik her türlü tedbirin alınması ve bu şartların daha iyi hale getirilmesi için ileriye yönelik eylem planlarının yapılması gibi hayati öneme sahip konuları kapsayan iş sağlığı güvenliği; görevlendirilen A, B, C sınıfı profesyoneller tarafından koordine edilir. Denetlemelerden çalışma ortamındaki tüm içsel ve dışsal risk faktörünün ortadan kaldırılmasına yönelik uygulamalara kadar geniş bir alanda sorumluluk alan bu profesyonellerse kısaca işin insana, insanınsa yürüttüğü işe uyumunu sağlar. Birleşmiş Milletlerin, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tüm denetleme, planlama ve uygulamaları küçük büyük demeden “insani haklar” kapsamında ele aldığını unutmaksızın işyeri sahiplerinin bu konuya ticari faaliyetlerden de daha fazla önem vermesi gerekir.

İşyerindeki çalışma şartlarının herkes için adil, güvenilir ve çalışmaya elverişli hale getirilmesine ilişkin çalışmaları koordine eden iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, işyeri bünyesinde görev alan çalışanların karşı karşıya kaldığı her nitelik ve nicelikteki riske dair çalışmalar yapar. Bu çalışmalar çalışanların karşı karşıya olduğu fiziksel risklerin yanı sıra biyolojik, psikolojik, kimyasal ve sosyal riskleri de kapsar. Tüm bu etken faktörler nedeniyle işyerinin faaliyet alanında bulunan tüm çalışanların; işyeri içindeki veya dışardaki çevresel faktörlerden kaynaklı risklerden korunması için yürütülen işyeri sağlığı ve güvenliği politikalar risk unsurlarını tamamen ortadan kaldıramasa dahi risk ölçeğini daraltabilir. İşin doğası veya çevresel şartların gereği bazı faaliyet alanlarında çalışanları, çevreyi ve işletmeyi ilgilendiren bazı riskler tamamen ortadan kaldırılmaz. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde bu tip riskler de ele alınır, bu risklerin gerçekleşme ihtimalini minimize etmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Tehlike unsurları bir risk faktörüyken gerçekler haline dönüştüğünde gerçekleşen olay neticesinde yaşanabilecek çevresel felaketleri ve işletmenin altından kalması imkânsız olan maddi kayıpları önlemek işyeri güvenliği ve sağlığı uzmanlarının asıl görevi olarak görülse de aslında bu profesyoneller çok daha değerli olan; insan hayatının korunmasını sağlamaya yönelik politikaları yönetir. Afetler, hastalıklar ve kazalar neticesinde oluşan acı tablonun en baştan önlenmesi için iş güvenliği uzmanları bu olayları meydana getiren nedenleri inceler ve sebebi ortadan kaldırarak, risk faktörünü sıfırlar veya en düşük seviyeye indirir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

OSGB Hizmetleri Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: