Oruçreis Mh, Koza Plaza A Blok Kat:28 Esenler/İSTANBUL

Risk Analizi ile Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi

13.12.2016
128
Risk Analizi ile Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi

İşyerini ilgilendiren iç ve dışarıdan gelebilecek risklerin tanımlandığı risk analizi, tehlikelerin oluşmadan önlenmesi açısından hayati öneme sahiptir.

Risklerin ortadan kaldırılmasının yanı sıra bu tehlikelerin bir risk olmaktan çıkması durumunda karşı karşıya kalınabilecek maddi hasarın azaltılması, can kayıplarının önlenmesi için de risk analizinde pek çok farklı etken faktör dikkate alınmalıdır.

İşyerini ilgilendiren dış ve iç risklerin belirlenmesi sürecinde risklerin kaynağı olan faktörler belirlenirken ayrıca bu risklerin ilgilendirdiği tüm tehlikeli durumlar analiz edilerek, tehlikeler nitelik ve nicelikleri açısından derecelendirilir.

Kontrol tedbirlerinin belirlenmesi ve gereken adımların zamanında atılması için risk analizlerinde tehlikeleri nicelik ve niteliklerine göre kendi arasında derecelendirmek, hangi risklere karşı öncelikli tedbir alınması gerektiğini gösterir.

Ticari işletmenin kendisini ilgilendiren tehlike risklerinden, henüz gerçekleşen bir olay yokken yani bu tehlike unsurları hala bir riskken haberdar olmasını sağlayan risk analiz raporları, bu tehlikelerin hangisinin öncelikli tehdit olduğunun da erken süreçte haberdar olunmasını sağlar.

İşyerinde yürütülen işlerden kaynaklı olan risk unsurlarının yanı sıra risk raporlamaları işletmenin yürüttüğü proses ve operasyonların içeriğiyle de alâkalı olabilir.

Üretim sürecine dâhil olan hammaddelerin kimyasal ve fiziksel yapıları da risk unsuru olarak tanımlanabilir ve risk analiz raporlamalarında bu maddelerden kaynaklı tehlikelerin yaşanması durumunda oluşacak hasarın kapsamına dair çalışmalar yapılır.

Bu bağlamda üretimde kullanılan tüm ekipman, araç gereç, makine ve donanım da risk unsuru kapsamına girmektedir.

Analiz raporları hazırlanırken bu makine, donanım, ekipman, araç gerecin güvenli kullanımına ilişkin tedbirler belirlenir.

Risk unsurları yukarıda geçtiği üzere iç nedenlerin dışında dışarıdan kaynaklı faktörlerden de kaynaklanabilir. Ticari işletmenin çevresinde bulunan doğal veya yapay unsurların incelenerek, bu dışarıdaki faktörlerden kaynaklanabilecek tehlikelerin kapsamının belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin saptanması da risk analizi çalışmalarına dâhildir.

Çalışma ortamının ve işyerinde görev alan çalışanların güvenliğinin sağlanması adına risk analiz raporlarının hazırlanması işletme sahibine, yasal düzenlemelerle getirilen bir yükümlülüktür.

Çalışanların ve çalışma ortamı şartlarının iyileştirilmesine, tedbirlerin belirlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına ilişkin risk analizi hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi için bize ulaşmanız yeterli.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

OSGB Hizmetleri Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: